Каталог проектів : Create WordPress Theme from HTML - Create WordPress Theme from PSD (2)