Закрито

Project for beepig

Xin chào beepig, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat.

Навички: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development, Objective C

Показати більше: dich thuat , d project, modeler games looking project, max project improvement, game project, freelance project consultant, character design project freelance, d ch

Про роботодавця:
( 0 відгуки(-ів) ) Hanoi, Vietnam

ID проекту: #12163589

1 фрілансер подав заявку на цю роботу; середня заявка - $250

beepig

Được thuê bởi Người thuê

$250 USD за 3 дні(-в)
(130 відгуків(-и))
8.0