Закрито

Project for ivangritsay

Xin chào ivangritsay, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat.

Навички: 3D-дизайн, 3D-моделювання, 3D-рендеринг, CAD/CAM, Solidworks

Показати більше: dich thuat , d project, modeler games looking project, max project improvement, game project, freelance project consultant, character design project freelance, d ch

Про роботодавця:
( 0 відгуки(-ів) ) Quy Nhơn, Vietnam

ID проекту: #12165558

1 фрілансер подав заявку на цю роботу; середня заявка - $99

ivangritsay

Được thuê bởi Người thuê

$99 USD за 3 дні(-в)
(170 відгуків(-и))
6.9